samme bakgrunn

Naturlig Standard® Pasient Monograph, Copyright © 2016 (). Alle rettigheter reservert. Kommersiell distribusjon forbudt. Denne monografien er ment kun til informasjonsformål, og bør ikke tolkes som bestemt lege. Du bør ta kontakt med en kvalifisert helsepersonell før du tar beslutninger om behandling og / eller helsemessige forhold.

SAMe er laget i legemet fra en reaksjon mellom metionin, som er en essensiell aminosyre, og adenosin trifosfat, et molekyl som bærer energi. SAMe er involvert i mange forskjellige reaksjoner i kroppen.

Samme har vært brukt til behandling av psykiatriske sykdommer, ufruktbarhet, leverproblemer, premenstruelle lidelser og muskel- og betingelser.

SAMe har blitt mye studert for osteoartritt og depresjon. Det er dokumentert at denne kan bidra til å redusere smerte av slitasjegikt.

Noe bevis er tilgjengelig for bruk av samme for depresjon, fibromyalgi, og galle strømningsproblemer under svangerskapet. Samme har også blitt studert for sine potensielle anti-inflammatorisk og smertestillende effekter. Imidlertid er høyere kvalitet studier er nødvendig før konklusjoner kan gjøres.

Dette evidensbasert monografi ble utarbeidet av The Natural Standard Forskningssamarbeid