ropinirol (oralt) riktig bruk

dosering

Tapte Dose

Ta denne medisinen hver dag akkurat som bestilt av legen din for å forbedre tilstanden så mye som mulig. Ikke ta mer av det eller mindre av det, og ikke ta det oftere eller sjeldnere enn legen bestilt.

Denne medisinen kommer med en pakningsvedlegget. Les og følg instruksjonene nøye. Spør legen din hvis du har spørsmål.

Denne medisinen kan tas med eller uten mat eller på tom eller full mage. Ta denne medisinen med mat kan redusere kvalme.

Svelg forlenget frisetting helhet. Ikke splitt, knuse eller tygge det.

Dosen av denne medisinen vil være forskjellig for forskjellige pasienter. Følg legens ordre eller instruksjonene på etiketten. Følgende informasjon omfatter bare den gjennomsnittlige doser av denne medisinen. Hvis dosen din er annerledes, ikke endre det med mindre legen din sier at du skal gjøre det.

Mengden av medisin som du tar avhenger av styrken på medisinen. Også antall doser man tar hver dag, tiden tillatt mellom dosene, og hvor lang tid man ta legemidlet avhenger av medisinsk problem som man bruker medisin.

Lagring

Hvis du glemmer en dose av denne medisinen, ta den så snart som mulig. Men hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke doble doser.

Oppbevar medisin i en lukket beholder ved romtemperatur, vekk fra varme, fuktighet og direkte lys. Hold fryser.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ikke oppbevar utdatert medisin eller medisin ikke lenger er nødvendig.

Spør helsepersonell om hvordan du bør kvitte deg med noen form for medisin du ikke bruker.