prostata kreft behandling (pdqто): behandling [] -om dette PDQ sammendraget

Hensikten med dette sammendraget

Når du er diagnostisert med prostatakreft på et tidlig stadium, vanligvis stadium I eller II, betyr det at sykdommen ikke har spredt seg utenfor prostata. Det betyr at du har noen gode behandlingstilbud alternativer å velge mellom; Det er viktig å velge en som er riktig for din tilstand og en som vil gi deg den beste kvaliteten på livet. Snakk med legen din om fordeler og bivirkninger av hver type. Spør mange spørsmål, slik at du kan finne den behandlingen som vil gi deg de beste resultatene, med færrest …

Anmeldere og oppdateringer

Dette sammendraget er omgås regelmessig og oppdateres etter behov ved PDQ Adult Treatment Editorial Board, som er redaksjonelt uavhengig av National Cancer Institute (). Sammendraget reflekterer en uavhengig gjennomgang av litteraturen, og representerer ikke en politikk uttalelse av eller National Institutes of Health (NIH).

Styremedlemmer omtale nylig publiserte artikler hver måned for å avgjøre om en artikkel skal

Endringer i oppsummeringer er gjort gjennom en konsensusprosess der styremedlemmer vurdere styrken av bevisene i de publiserte artikler og bestemme hvordan artikkelen bør inkluderes i sammendraget.

Ledelsen anmeldere for prostata kreft behandling er

Eventuelle kommentarer eller spørsmål om sammendraget innholdet skal sendes til Cancer.gov gjennom nettstedets kontaktskjema. Ikke kontakt med den enkelte styremedlemmer med spørsmål eller kommentarer om oppsummeringene. Styremedlemmene vil ikke svare på enkelte spørsmål.

Levels of Evidence

Noen av referanse sitater i dette sammendraget er ledsaget av en level-of-bevis betegnelse. Disse betegnelsene er ment å hjelpe leserne vurdere styrken av bevisene som støtter bruk av spesifikke intervensjoner eller tilnærminger. Den PDQ Adult Treatment Editorial Board bruker et formelt bevis ranking system i å utvikle sine level-of-bevis betegnelser.

Tillatelse til å bruke denne Oppsummering

PDQ er et registrert varemerke. Selv om innholdet i PDQ dokumenter kan brukes fritt som tekst, kan det ikke bli identifisert som en PDQ kreft informasjon sammendrag med mindre det blir presentert i sin helhet og blir jevnlig oppdatert. Imidlertid vil en forfatter få lov til å skrive en setning som ” ‘s PDQ kreft informasjon sammendrag om brystkreft forebygging sier risikoen konsist: [inkludere utdrag fra sammendraget].”