pachydermoperiostosis

importan; Det er mulig at den viktigste tittelen på rapporten Pachydermoperiostosis er ikke navnet du forventet. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (r) og uorden underavdeling (er) som omfattes av denne rapporten.

Pachydermoperiostosis er en sjelden lidelse preget av clubbing av fingrene, fortykkelse av huden i ansiktet (pachyderma), og overdreven svetting (hyperhidrose). Det vises vanligvis i barndommen eller ungdomsårene, ofte i tiden rundt puberteten, og utvikler seg langsomt i cirka ti år; Spesifikke symptomer inkluderer utvidelse av fingre og tær (clubbing), en tilstand der det er en fiber dekker på endene av lange bein (periostosis), grove ansiktstrekk, økt parten av huden i hodebunnen danner folder, depresjoner eller furer i hodebunnen (cutis verticis gyrata), og / eller overdreven svetting på hender og føtter. Pachydermoperiostosis er komplett eller primær form av en mer vanlig lidelse kjent som idiopatisk primære hypertrofisk osteoarthropathy (HOA).

March of Dimes fødselsskader foundatio; 1275 Mamaroneck Avenu; White Plains, NY 1060; Tlf: (914) 997-448; Fax: (914) 997-476; Tlf: (888) 663-463; E-post: Askus @ marchofdime; Internett: http: //www.marchofdime; NIH / National Institute of leddgikt og muskel og hud sykdom; Informasjon Clearinghous; En AMS Circl; Bethesda, MD 20892-367; OSS; Tlf: (301) 495-448; Fax: (301) 718-636; Tlf: (877) 226-426; TDD: (301) 565-296; E-post: NIAMSinfo@mail.nih.go; Internett: http://www.niams.nih.gov; Genetiske og sjeldne sykdommer (Gard) Informasjon Cente; PO Box 812; Gaithersburg, MD 20898-812; Tlf: (301) 251-492; Fax: (301) 251-491; Tlf: (888) 205-231; TDD: (888) 205-322; Internett: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD/

Dette er et utdrag fra en rapport fra National Organization for sjeldne diagnoser (NORD). En kopi av den fullstendige rapporten kan lastes ned gratis fra NORD nettsiden for registrerte brukere. Hele rapporten inneholder tilleggsinformasjon, inkludert symptomer, årsaker, berørte befolkningen, relaterte lidelser, standard og investigational behandling (hvis tilgjengelig), og referanser fra medisinsk litteratur. For en fulltekstversjon av dette emnet, kan du gå til www.rarediseases og klikk på Rare Disease Database under “Rare Disease Information”.

Informasjonen som er gitt i denne rapporten er ikke ment for diagnostiske formål. Det er gitt kun for informasjonsformål. NORD anbefaler at berørte enkeltpersoner søke råd eller veiledning av sine egne personlige leger.

Det er mulig at tittelen på dette emnet er ikke navnet du valgte. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (e) og Disorder Subdivision (e) som omfattes av denne rapporten

Denne sykdommen inngang er basert på medisinsk informasjon som er tilgjengelig gjennom det tidspunkt ved enden av emnet. Siden NORDs ressursene er begrenset, er det ikke mulig å holde hver oppføring i den sjeldne sykdommen Database helt oppdatert og nøyaktig. Ta kontakt med etatene oppført i Resources for den mest oppdaterte informasjonen om denne lidelsen.

For ytterligere informasjon og hjelp om sjeldne lidelser, vennligst kontakt National Organization for sjeldne diagnoser ved postboks Box 1968, Danbury, CT 06813-1968, telefon (203) 744-0100, nettsted www.rarediseases eller e-post foreldreløs @ rarediseases

Sist oppdatert: 11/17/200; Copyright 1992, 2000, 2005, 2008 National Organization for sjeldne funksjonshemninger, Inc.

 fra National Organization for sjeldne diagnoser

Pachydermoperiostosis Syndrom; Touraine-Solente-Gole Syndrom; Rosenfeld-Kloepfer syndrom

Ingen