kinoloner

 
Kinoloner er syntetiske, bakteriedrepende antibakterielle midler med bredspektret aktivitet. De hemmer enzymet topoisomerase II, et DNA-gyrase som er nødvendig for replikasjonen av mikroorganismen. Topoisomerase II enzymet produserer en negativ supercoil på DNA, tillater transkripsjon eller replikering så ved å hemme dette enzymet DNA replikasjon og transkripsjon blokkert.

Medisinske tilstander forbundet med kinoloner